تولید کننده

تنها تولید کننده مفتول فنری آلیاژی سیستم تعلیق خودرو به روش حرارت القایی (IT) در خاورمیانه

تامین کننده

تایید شده توسط شرکتهای ساپکو و سازه گستر سایپا به عنوان تامین کننده مجاز مفتول های فنری آلیاژی

مشاوره

تایید شده توسط شرکتهای ساپکو و سازه گستر سایپا به عنوان تامین کننده مجاز مفتول های فنری آلیاژی

شرکت آلیاژ فنر امید

  • تولید مفتول های فنری آلیاژی از قطر 7 تا ۱۶ میلیمتر به روش Induction Tempering ( IT )
  • تولید مفتول های فنری پر کربن از قطر 0.6 تا 6 میلیمتر
  • تنها تولید کننده مفتول فنری آلیاژی سیستم تعلیق خودرو به روش حرارت القایی (IT) در خاورمیانه
  • تنها آزمایشگاه مرجع فنر ایران دارای استاندارد ISO 17025
    و تایید شده توسط شرکتهای ساپکو و سازه گستر سایپا به عنوان تامین کننده مجاز مفتول های فنری آلیاژی و مفتولهای فنری پرکربن مصرفی در فنرهای سیستم تعلیق خودرو

مشتریان ما

محصولات

اخبار

فهرست